1900 561 558
( 2000đ/phút )

Danh sách các mốc VIP

• Mỗi lần nạp Vàng vào game, Chủ Nhân sẽ tích lũy được cho mình một lượng điểm VIP tương ứng.
• Tích lũy điểm VIP đạt mức nhất định sẽ tăng cấp VIP.
• Cấp VIP càng cao, Chủ Nhân càng nhận được nhiều ưu đãi và quyền lợi hấp dẫn trong game.

Danh sách các mốc VIP

Cấp VIP Điểm VIP Thành Tiền (VNĐ)
1 60 20,000
2 300 100,000
3 600 200,000
4 1,500 500,000
5 3,000 1,000,000
6 6,000 2,000,000
7 9,000 3,000,000
8 15,000 5,000,000
9 30,000 10,000,000
10 45,000 15,000,000
11 60,000 20,000,000
12 90,000 30,000,000
13 150,000 50,000,000
14 300,000 100,000,000
15 450,000  150,000,000
16 600,000  200,000,000

Danh sách các mức nạp Vàng

Vàng Thành tiền (VNĐ)
60 20,000
150 50,000
300 100,000
600 200,000
1,500 500,000
3,000 1,000,000
4,500 1,500,000
7,500 2,500,000
15,000 5,000,000