1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cách dùng Đan Bồi Bổ

Nhân vật đạt cấp độ 19 sẽ mở tính năng Bồi Bổ Đan Dược. Tính năng này sẽ giúp các Chủ Nhân nâng cao lực Cung Đấu cũng như gia tăng sức mạnh cho nhân vật hoặc tùy tùng.

Hướng dẫn Bồi Bổ

Bước 1: Tại giao diện chính Cung Đình Kế chọn Tùy Tùng.

Bước 2: lựa chọn bất kỳ Tùy Tùng hoặc Nhân vật mà các chủ nhân muốn Bồi Bổ.

Bước 3: Tại giao diện Tùy Tùng chọn mục “Bồi Bổ”.

Bước 4: Tại giao diện Bồi Bổ các Chủ Nhân có thể tiến hành bồi bổ đan dược, thức ăn để gia tăng lực Cung Đấu bản thân.

Lưu ý

- Mỗi thao tác sử dụng Đan Dược sẽ tăng vĩnh viễn chỉ số cơ bản của nhân vật.

- Khi các chỉ số nhân vật đạt đến cấp độ nhất định sẽ được hưởng thêm lợi ích Thuộc Tính Bồi Bổ.

Cách tìm Đan Dược

Cách 1: Nhận từ kỹ năng sống Nấu Nướng

- Trong Cung Đình Kế các chủ nhân có thể thu thập Đan Dược từ kỹ năng sống Nấu Nướng, mỗi một món ăn sẽ tăng 1 chỉ số khác nhau, phẩm chất món ăn càng Cao chỉ số bồi bổ càng nhiều.

Cách 2: Nhận từ hoạt động Đinh Tử Cấm

- Trong quá trình thi đấu tại Đinh Tử Cấm các chủ nhân sẽ được thêm Phần Thưởng khi đạt thứ hạng nhất định.


- Các chủ nhân có thể tham gia Đinh Tử Cấm trong hạng mục Năng Động.

Cách 3: Câu Cá Hoàng Cung

- Khi Chủ Nhân tham gia Câu Cá Hoàng Cung sẽ có tỉ lệ nhận được Túi Linh Đơn Bồi Bổ. Sử dụng để nhận đơn dược dùng trong tính năng Bồi Bổ. Chủ nhân có thể tham gia Câu Cá Hoàng Cung trong hạng mục Năng Động.

Cách 4: Thưởng Online

- Khi Chủ Nhân tham gia Cung Đình Kế sẽ nhận được Túi Linh Đơn Bồi Bổ từ sự kiện Thưởng Online. Chủ nhân có thể nhận Thưởng Online thông qua giao diện Phúc Lợi.