1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cách tăng cung đấu nhanh

Sống trong Hoàng Cung, Chủ nhân muốn vượt mặt đối thủ để vươn lên vị trí cao nhất, thì Chủ nhân phải tăng lực chiến (tăng cung đấu) thật nhanh và thật mạnh mẽ.

Nguyệt Tú xin hướng dẫn các Chủ Nhân cách trở nên mạnh mẽ hơn khi đã tiến cung.

  • Bước 1: Tại giao diện chính chọn tính năng “+”
  • Bước 2: Trong Cung Đình Kế có rất nhiều hình thức tăng lực Cung Đấu các Chủ Nhân có thể tùy ý lựa chọn trong mục “ Mạnh Hơn”.
   Nhấp vào từng yếu tố “Tùy Tùng”, “Trang bị”, “Thời trang” “Trân bảo” .Khi nhấp vào mỗi yếu tố thì sẽ hiện ra những phẩm chất cần rèn luyện
  • Bước 3: Nếu phẩm chất nào chưa đủ 100% thì chủ nhân phải nhấp vào “Đến” và hoàn thành phẩm chất đó sao cho mức độ % tăng lên càng nhiều càng tốt.
  • Bước 4: Làm tương tự cho tất cả các yếu tố và phẩm chất còn lại.
   Nếu “lực chiến hiện tại” của chủ nhân bằng hoặc lớn hơn “lực chiến đề cử” thì Chủ nhân đã thật sự mạnh rồi đó nha.
   Chú ý, Chủ nhân có thể tăng hết tất cả, lúc đó “lực chiến hiện tại” sẽ có thể lớn hơn “lực chiến đề cử”.
  • Bước 5: Khi tất cả những phẩm chất đều đạt 100%. Lúc này Chủ nhân phải tăng cấp độ hoặc sưu tập Danh Hiệu thì mới có thể tiếp tục tăng lực Cung Đấu