1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cẩm nang cho người mới

Khi bước chân vào Cung Đình Kế, nếu chủ nhân còn bỡ ngỡ chưa biết chơi tính năng nào thì Nguyệt Tú sẽ hướng dẫn chủ nhân về những việc cần làm mỗi ngày ở bài viết này nhé!

1.Nhiệm Vụ Chính Tuyến

Phần thưởng: Nhiều EXP nhân vật và vật phẩm giá trị.

2.Nhiệm Vụ Phụ Tuyến

Phần thưởng: EXP nhân vật.

3.Lịch Trình Cung Đình

Thời gian diễn ra: Cả Ngày.

Phần thưởng: Vật phẩm, EXP nhân vật, mảnh tùy tùng.

4.Phó Bản Tổ Đội

Thời gian diễn ra: Cả Ngày.

Phần thưởng: EXP nhân vật và nhiều tài nguyên khác.

5.Điểm Danh Ngày

Thời gian diễn ra: Cả Ngày.

Phần Thưởng: Tài nguyên, EXP nhân vật, vật phẩm.

6.Truyện Ký Tùy Tùng

Thời gian diễn ra: Cả Ngày.

Phần Thưởng: Vật phẩm, EXP nhân vật, Vàng

7.Vấn Đáp Ngày

Thời gian diễn ra: Cả Ngày.

Phần Thưởng: EXP nhân vật, Bạc.

8.Câu Cá Hoàng Cung

Thời gian diễn ra: Cả Ngày.

Phần thưởng: Vật phẩm, EXP nhân vật, Bạc.

9.Chọc Mèo

Thời gian diễn ra: 12h00 hàng ngày.

Phần thưởng: Mèo Khai Tâm, Bạc.

10.Thánh Trộm Xuất Hiện

Thời gian diễn ra: 20h00 - 20h30 hàng ngày.

Phần thưởng: Vật phẩm, Hoa, Danh Vọng , Bạc,...