1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn trang bị

Để tồn tại trong Cung Đình Kế chủ nhân cần phải có thực lực hay còn gọi là Cung Đấu càng cao càng tốt. Và tính năng giúp chủ nhân tăng cao thực lực đó chính là Trang Bị.

1.Hệ thống trang bị

- Hệ thống trang bị chia theo Cấp Độ và Phẩm Chất của trang bị.

- Trang bị trong Cung Đình Kế chia ra nhiều cấp độ, nhân vật và tùy tùng đạt cấp độ yêu cầu mới có thể trang bị ngoài ra cứ đến cấp độ nhất định chủ nhân cần phải thay thế trang bị phù hợp theo cấp độ hiện tại sẽ gia tăng nhiều lực cung đấu.

Trang bị có 4 phẩm chất từ thấp đến cao: Lục > Lam > Tím > Vàng. Phẩm chất trang bị sẽ ngẫu nhiên nhận được khi chế tạo trang bị.

2.Chế tạo trang bị

- Chế tạo trang bị mở ở cấp độ 20, nguyên liệu chế tạo trang bị có thể thu thập được ở Dinh Phủ, phó bản tổ đội Săn Bắt Hoàng Gia, Câu Cá, Nội Vụ Phủ, Đỉnh Tử Cấm.

- Chủ nhân cần đạt cấp độ Nghề nhất định mới có thể chế tạo trang bị có cấp độ tương ứng.

3.Cường hóa trang bị

- Cứ 2 cấp độ nhân vật sẽ được gia tăng 1 cấp cường hóa trang bị. Cường hóa trang bị tối đa hiện tại là + 60.

- Chủ nhân cần phải thu thập đủ số Bạc yêu cầu mới có thể cường hóa trang bị.

- Cường hóa trang bị gia tăng chỉ số cơ bản của trang bị.

4.Tinh luyện trang bị

- Khi nhân vật đạt cấp độ 58 sẽ mở tính năng Tinh luyện trang bị.

- Chủ nhân cần phải thu thập đủ số Bạc và nguyên liệu yêu cầu mới có thể cường hóa trang bị.

- Tinh luyện thành công sẽ tăng chỉ số cơ bản của trang bị.

- Vật phẩm Đá Tinh Luyện các chủ nhân có thể mua tại Tiệm Dung Luyện.