1900 561 558
( 2000đ/phút )

Mẹo chơi game hiệu quả

Khi bước chân vào Cung Đình Kế, Chủ Nhân có thể sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn đầu. Nguyệt Tú xin gửi đến các Chủ Nhân 1 số mẹo chơi game hiệu quả, hy vọng sẽ giúp ích cho chủ nhân trên con đường tranh sủng Hậu Cung.

1.Đồng Hành

Trong quá trình trải nhiệm CDK Đồng Hành là một người bạn không thể thiếu, lợi ích của việc đồng hành đem lại là rất lớn. Khi tham gia phó bản tổ đội nếu chủ nhân không thể tìm được đủ người chơi để vượt phó bản thì Đồng Hành sẽ tự động gia nhập tổ đội để hỗ trợ bạn.

Khi tổ đội có đồng hành thì sẽ nhận được điểm Tình Nghĩa, điểm Tình Nghĩa dùng để mua vật phẩm tại Tiệm Tình Nghĩa.

2.Bang Hội

Khi gia nhập bang hội chủ nhân sẽ tăng lực cung đấu và nhận được rất nhiều lợi ích đến từ Bang Hội.

Chia Lãi Bang

Mỗi ngày chủ nhân tiến hành Điểm Danh Bang sẽ góp phần làm gia tăng Quỹ Lãi Bang và cứ mỗi tuần sẽ tiến hành chia lãi để giúp chủ nhân có thêm nguồn thu nhập Bạc dùng để cường hóa trang bị.

Công Pháp Bang

Công pháp bang hay còn được gọi là Thuộc Tính Bang, chủ nhân sẽ sử dụng điểm cống hiến cá nhân để tiến hành nâng cấp thuộc tính bản thân nâng cao cung đấu.

Cấp công pháp càng cao càng tốn nhiều điểm cống hiến.

3.Kết Hôn

Khi nhân vật đủ điều kiện chủ nhân có thể tiến hành Kết hôn, sau khi Kết Hôn chủ nhân sẽ được Đeo Nhẫn và gia tăng rất nhiều lực cung đấu.

4.Tương Tác Cung Đấu

Ngoài những mẹo trên các chủ nhân nên thường xuyên sử dụng những Tương Tác này nhằm giảm điểm Danh Vọng của mục tiêu.

Tương Tác Thiện

Tương tác Thiện sẽ không giảm điểm Danh Vọng đối phương mà chỉ gia tăng điểm Danh Vọng bản thân.

Tương Tác Ác

Tương tác Ác sẽ gây giảm điểm Danh Vọng đối phương ngoài ra còn gia tăng điểm Danh Vọng bản thân.

Điểm danh Vọng Bản Thân càng cao thì vị trí trong BXH Danh Vọng càng cao tương đương với việc lực cung đấu càng gia tăng

Điểm danh vọng càng cao thì thuộc tính gia tăng ở vị trí trên BXH càng lớn tương đương lực cung đấu càng nhiều.