1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nạp Vàng trong game

Bước 1: Chọn biểu tượng dấu cộng (+) ngay số Vàng đang có

Bước 2: Vào Nạp -> Chọn mốc nạp và thanh toán

Đặc Biệt: với mỗi mốc lần đầu nạp, Vàng nhận được sẽ nhân 2, những lần nạp sau sẽ được tính bình thường theo mốc nạp